Thiết kế nội thất là gì ?

Thiết kế nội thất không phải là trang trí hoặc đại loại như vậy. Thiết kế nội thất văn phòng liên quan đến sáng tạo không gian chức năng và thẩm mỹ bên trong của nơi làm việc, có thể mở rộng ra là các cửa hiệu, nhà hàng, nơi giải trí v.vv. Thiết kế nội thất cũng có thể áp dụng cho các không gian tạm thời, ngắn hạn như gian hàng trưng bày tại triển lãm, hội chợ. Có thể hiểu nôm na tóm lại là tất cả những gì có thể thiết kế, cải tạo, làm mới ở bên trong (nội thất)

Sự tưởng tượng và hiệu quả trogn việc sử dụng không gian chức năng, màu sắc kiểu dáng, ánh sáng và không gian là trung tâm của nhà thiết kế. Hầu hết các nhà thiết kế xem công việc của họ là các vấn đề thiết kế đơn thuần (không phải đơn giản) từ việc chọn màu sắc, bố trí, tường, nền, hoàn thiện và đồ nội thất. Tuiy nhiên một số thì bước sâu hơn vào lĩnh vực kiến trúc, tạo khối của không gian cũng như trang trí cho không gian này.

Leave a Reply